Autor: Sir Anioł

Strażacki spływ

18 lipca 2021 r. Zarząd OSP zorganizował Strażacki spływ kajakowy dla chętnych druhen i druhów.