12.08.2005 – Zabezpieczanie festiwalu – Szanty 2005