4.09.2005 – Zabezbieczanie imprezy masowe – “Szarża pod Krojantami”