4.09.2005 – Zabezbieczanie imprezy masowe – „Szarża pod Krojantami”