07.09.2008 – Zabezpieczenie imprezy masowej – Szarża pod Krojantami