11 – 12 .08.2007 – X Chojnicki Zlot Samochodów Terenowych.