Jednostki OSP w Gminie

Celem działalności OSP jest zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych. W celu utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej corocznie organizowane są zawody sportowo-pożarnicze, w których biorą udział wszystkie jednostki OSP w gminie. Strażacy biorą również czynny udział w życiu społecznym gminy – angażują się do prac społecznych i uświetniają swoim udziałem uroczystości kulturalne i religijne. Na terenie Gminy Chojnice działa 13 jednostek OSP, w tym 3 Jednostki Należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) tj. OSP Charzykowy, OSP Swornegacie, OSP Ogorzeliny.

Jednostki OSP: (wciśnij na daną OSP aby dowiedzieć się więcej)


Pokaż Jednostki OSP Gmina Chojnice na większej mapie