Dystynkcje

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA


Strażak


Starszy Strażak


Dowódca Roty


Pomocnik Dowódcy Sekcji


Dowódca Sekcji


Pomocnik Dowódcy Plutonu


Dowódca Plutonu


Członek Zarządu


Członek Komisji Rewizyjnej


Zastępca Naczelnika


Naczelnik


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 


Prezes

 

ZARZĄD GMINNY ZOSP RP


Członek Zarządu


Członek Komisji Rewizyjnej


Członek Prezydium Zarządu


Komendant Gminny


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Prezes

 


Kapelan Gminy

 

ZARZĄD POWIATOWY ZOSP RP


Członek Zarządu Powiatowego


Członek Powiatowej Komisji Rewizyjnej


Członek Prezydium Zarządu Powiatowego


Wiceprze – wodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej


Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej


Wiceprezes Zarządu Powiatowego


Prezes Zarządu Powiatowego


Kapelan Powiatowy