Oznaczenia pojazdów strażackich

Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj samochodu

G – gaśniczy
S – specjalny

Druga litera oznacza ciężkość samochodu
L – lekki (do 4 ton)
C – ciężki
Brak oznaczenia – oznacza samochód średni

Następne litery określają w przypadku samochodów gaśniczych:
B – zbiornik na wodą
A – autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
M – motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
Pr – zbiornik na proszek

Cyfry oznaczają:
– pierwsza pojemność zbiornika w metrach sześciennych
– druga wydajność autopompy w hl/min
– druga wydajność motopompy w hl/min

przykład: GLBA 0,4/2 – oznacza samochód lekki gaśniczy ze zbiornikiem na wode o pojemności 400 l., autopompą o wydajności 2000 l. na minutę,
przykład: GBA 2,5/16 – oznacza samochód średni gaśniczy ze zbiornikiem na wode o pojemności 2500 l., autopompą o wydajności 1600 l. na minutę,
przykład: GCBA 5/32 – oznacza samochód ciężki gaśniczy ze zbiornikiem na wode o pojemności 5000 l., autopompą o wydajności 3200 l. na minutę,

Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich rodzaj:
D – drabina (cyfra określa długość w metrach)
H – podnośnik hydrauliczny (cyfra okresla długość w metrach)
Rd – ratownictwo drogowe
Rt – ratownictwo techniczne
Rchem – ratownictwo chemiczne
Dz – dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
– dowodzenia i łączności
W – węzowy
Op – operacyjny
Rwod – ratownictwo wodne
Rekol – ratownictwo ekologiczne