KSRG powiatu Chojnickiego

W powiecie Chojnickim w skład Krajowego Systemu Gaśniczego wchodzą:

  • JRG KP PSP Chojnice,
  • 8 jednostek OSP włączonych do KSRG, tj:
  1. OSP Czersk (Miasto i Gmina Czersk)
  2. OSP Rytel (Miasto i Gmina Czersk)
  3. OSP Brusy (Miasto i Gmina Brusy)
  4. OSP Leśno (Miasto i Gmina Brusy)
  5. OSP Konarzyny (Gmina Konarzyny)
  6. OSP Charzykowy (Gmina Chojnice)
  7. OSP Ogorzeliny (Gmina Chojnice)
  8. OSP Swornegacie (Gmina Chojnice)

oraz 37 Jednostek OSP spoza KSRG.

Mapka poniżej przedstawia rozmieszczenie Jednostek KSRG w powiecie chojnickim.