10 – 11.08.2007 – Zabezpieczanie festiwalu – Szanty 2007