11.08.2006 – Zabezpieczanie festiwalu – Szanty 2006