Otagowano: MDP

Zajęcia z MDP

Zapoznanie ze sprzętem na naszych samochodach bojowych, budowa linii gaśniczej czy praca w aparatach ODO to tematy przewodnie dzisiejszych zajęć z naszą MDP

Świąteczna chatka dla Aleksa.

Dzisiaj nasza jednostka wsparła Świąteczną Chatkę Aleksa. Na stoisku można było zakupić pierniki przygotowane przez naszą Młodzieżową Drużyny Pożarniczą. To nasz nasz mały wkład dla Aleksa.