Otagowano: nowy pojazd

MAN 13.290 GBA 3/29 już na miejscu w jednostce

We wtorek 23 czerwca, tuż po 21 w jednostce OSP Charzykowy zawyła syrena alarmowa oraz rozległy się sygnały alarmowe wozów bojowych. Było to przywitanie nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, przygotowane przez...

Nowy GCBA jest już w naszej jednostce.

We wtorek 10 listopada, tuż po 22 w jednostce OSP Charzykowy zawyła syrena alarmowa oraz rozległy się sygnały alarmowe wozów bojowych. Było to przywitanie nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego, przygotowane przez...