Otagowano: podsumowanie roku

Podsumowanie roku 2022

Zakończył się rok 2022. Ilość naszych interwencji do pożarów czy też zdarzeń losowych tj. w usuwaniu powalonych drzew przez wichury, pompowaniu wody z zalanych piwnic po ulewnych deszczach, usuwaniu gniazd...