Otagowano: wyposażenie

Finansowe wsparcie na wyposażenie jednostki

Dzięki ogłoszonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku programu operacyjnego „FLOREK – wsparcie dla OSP” „Edycja 2021”, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Doposażenie jednostki Ochotniczej...

Kolejne finansowe wsparcie na wyposażenie

Dzięki ogłoszonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku programu operacyjnego „FLOREK”, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzykowach w sprzęt...

MAN 13.290 GBA 3/29 już na miejscu w jednostce

We wtorek 23 czerwca, tuż po 21 w jednostce OSP Charzykowy zawyła syrena alarmowa oraz rozległy się sygnały alarmowe wozów bojowych. Było to przywitanie nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, przygotowane przez...